Výmena tovaru

Výmena tovaru (výňatok z OP).

3.2. Ak chce spotrebiteľ tovar vymeniť za iný tovar (prípadne aj inú veľkosť toho istého tovaru), je tak možné urobiť nižšie popísaným spôsobom a to raz  k danej konkrétnej objednávke, do 14 dní od prevzatia objednávky.

a/podmienky výmeny – do 14 dní od doručenia tovaru

        – iba v rámci Slovenskej republiky

        – spotrebiteľ súhlasí s vyúčtovaním na novom daňovom doklade -  náklady na znovuzaslanie tovaru

            s názvom            -           náklady na výmenu tovaru 

        – náklady na znovuzaslanie tovaru - náklady na výmenu tovaru, budú v rovnakej výške ako  suma ktorú bude spoločnosť JARAN s.r.o. dobropisovať / vracať spotrebiteľovi - všetky náklady za dopravu a  ostatné poplatky ktoré spotrebiteľ už zaplatil

        – tovar sa vráti tak, aby nebola zásielka označená ako poškodená, za zabalenie a prepravu je zodpovedný spotrebiteľ, v  opačnom prípade nebude zásielka prevzatá.

          – zľavy pri fakturácii tovaru - výmena sú také, aké boli aktuálne pri prvej objednávke ktorej výmena sa týka( dodatočné navyšovanie zľavy odberom noviniek alebo inou objednávkou sa neuplatňuje)

b/postup objednávania - vytvorte si novú objednávku, zvoľte výmena tovaru pri doprave, do poznámky uveďte

výmena  – a číslo pôvodnej objednávky, uveďte aj číslo Vášho bankového účtu

c/pošlite čo najskôr tovar na našu adresu   -  JARAN s.r.o., Zemplínska 9, Pošta 9, Prešov 080 01,  Slovensko

 

Tovar z tejto novej objednávky bude zaslaný po prevzatí - prijatí tovaru z predchádzajúcej objednávky.

d/V prípade nedoplatku bude tento uhradený spotrebiteľom predávajúcemu formou dobierky (iný druh tovaru s inou cenou).

e/ V prípade preplatku bude cenový rozdiel uhradený na účet spotrebiteľa (číslo bankového účtu uveďte pri objednávke výmena, alebo priložte k vrátenému tovaru s Vaším podpisom).

f/ Produkt ktorý vraciate nesmie byť používaný, nesmie byť poškodený, odporúčame zaslať ho v pôvodnom obale , presne tak ako je uvedené v bode 3.1. a spolu  s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného  produktu ( záručný list, a pod.), ktoré prijal pri jeho kúpe. Po prijatí tovaru je okamžite tovar skontrolovaný  a v prípade nejasností je vytvorená fotodokumentácia k vrátenému tovaru. Tovar sa vráti tak, aby nebola zásielka označená ako poškodená, za zabalenie a prepravu je zodpovedný spotrebiteľ, v  opačnom prípade nebude zásielka prevzatá.

Vysvetlivky: V prípade vrátenia tovaru vystavujeme dobropis na ktorom sú uvedené všetky položky tovaru a všetky ostatné platby vykonané odberateľom.

Na novom daňovom doklade bude uvedená položka - náklady na výmenu tovaru, suma za túto službu bude rovnaká, ako platby ktoré ste už uhradili za dopravu a ostatné platby. Preto vo väčšine prípadov nebudete doplácať za znovuzaslanie tovaru.Pri rovnakej cene za tovar bude suma novej faktúry a výška dobropisu rovnaká, preto nebudete doplácať za znovuzaslanie tovaru.