Obchodné podmienky

Obchodné podmienky  - E-shop - bod 1.- 6.                   

Neplatí pre systém REZERVACIE - popísaný je v časti Systém rezervácií

 

Obchodné podmienky  - E-shop

Tieto obchodne podmienky sa riadia legislatívou SR.  Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach predpokladá dodržiavanie nižšie uvedených odporúčaní a pravidiel, riadi sa zároveň  Zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.topankyhavo.sk a systému rezervácií tovaru na predaj na kamennej predajni je:

JARAN s.r.o., korešpondenčná adresa : Zemplínska 9, Pošta 9, 080 01 Prešov / sídlo: Stavbárska 27, 080 03 Prešov, E-mail:  info@topankyhavo.sk

IČO: 50 757 385,  DIČ: 2120465941,  IČ DPH: SK2120465941

Na stránke https://www.facebook.com/topankyhavo.sk  môžete zdieľať skúsenosti z nákupov v tomto obchode.

 

1.Objednávka, ochrana osobných údajov, dodanie tovaru

Spotrebiteľ (alebo môže byť uvedené aj zákazník) objednáva tovar prostredníctvom obchodného systému na www.topankyhavo.sk,  e- mailom (vrátane objednávky  cez e-shop). Takto vykonaná objednávka  sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 v znení neskorších zmien a predpisov  chápaná ako zmluva  uzavieraná na diaľku.

1.1. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, e-mail, poštovú  a fakturačnú adresu, názov, popis a druh tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky  (cez e-shopu tieto podmienky objednávka spĺňa automaticky).

1.2.Náš e-shop www.topankyhavo.sk, spoločnosti JARAN s.r.o., IČO: 50 757 385, so sídlom Stavbárska 27, 080 01 Prešov, zapísaná v 0R Okr. súdu v Prešove s.r.o. č. 34254/P, (ďalej len „správca“) jasne a otvorene prehlasuje, že spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si tiež  Zásady súborov cookies.

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti poskytujú tieto zásady podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na akú dlhú dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva a veľa ďalšieho.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je pre nás prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Požadujeme len informácie, ktoré sú pre nás nevyhnutné. Pre overenie Vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in.

1.3.Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad v prípade objednávky, hodnotenia nákupu, tovaru a pod. Bez uvedenia povinných údajov nie je u nás možné realizovať nákup. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne všade tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, pri zasielaní newsletteru, diskusii, recenzii, rezervácii tovaru a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

Ako Vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad k nasledujúcim účelom:

 • Vytvoriť a spravovať Váš osobný účet (registrácia)
 • Spracovať Vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru, alebo jeho reklamáciu
 • Vybaviť rezerváciu tovaru
 • Zasielať aktuálne informácie o stave Vašej objednávky prostredníctvom sms, e-mailu
 • Kontaktovať Vás v prípade problémov s doručením Vášho objednaného tovaru telefonickou alebo mailovou formou
 • Odpovedať na Vaše dotazy a informovať Vás o nových a zmenených službách
 • Zasielať Vám obchodné zdieľanie o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)
 • Spravovať Váš účet a kontrolovať Vašu platobnú morálku
 • Prevádzať analýzy, aby sme Vám poskytli relevantný tovar
 • Skontrolovať Váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania, a to najmä pre vyšie uvedené účely:
 • Pri nákupe s registráciou i bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať odo dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku,
 • Pri hodnotení nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov,
 • Pri zasielaní obchodných informácii bez uskutočneného nákupu, diskusie, kontaktného formulára, poradne, dotazov na produkty a pod. na dobu jedného roku,
 • Alebo po zákonom stanovenú dobu ( údaje uvedené na daňovom doklade na dobu 10 rokov, splnenie zákonnej povinnosti).

Ak nebudete súhlasiť s predĺžením doby spracovávania, budú Vaše osobné údaje zmazané.

1.4.Neustále zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu Vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Aby boli platby kartou u nás čo najbezpečnejšie, všetky informácie sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a Vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha priamo vo Vašej banke overiť, že karta je platná pre nákupy. Realizujeme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s Vami. Údaje, ktoré sme od Vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie.

1.5.Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. V prípade, že sa Vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásadách súborov cookies.

Udelený súhlas môžete odvolať taktiež kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ ak je zadaný, v zaslanom e-maily, alebo nás môžete kontaktovať na našej adrese:  info@topankyhavo.sk, prípadne telefonicky na tel.č.: +421 951 758 838 

1.6.Sme súčasťou internetových spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené doručovacím spoločnostiam, prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

1.7.Aké sú Vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame (bezplatne jedenkrát za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR), vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako i právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ si myslíte, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu JARAN s.r.o., IČO: 50 757 385, Stavbárska 27, 080 01 Prešov, mail:  info@topankyhavo.sk  tel.č. +421 951 758 838 .

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

1.8. Po zaevidovaní- doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Ak zákazník po vykonaní objednávky nedostane do 24 hodín mail, je možné že je v SPAME, spotrebiteľ sa zaväzuje skontrolovať túto skutočnosť. Ak mail nedostal, ani sa nenachádza v nevyžiadanej pošte, spotrebiteľ sa zaväzuje kontaktovať predajcu elektronicky na adrese info@topankyhavo.sk a vyžiadať potvrdenie o vykonaní objednávky tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť(odstúpiť od zmluvy) ak: a) produkt  sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať b) zmenila sa cena dodávateľa produktu c) vystavená cena produktu bola chybná a na základe iných skutočností, ktoré sú uvedené na inom mieste v týchto obchodných podmienkach (bod 3,4,5,6), úhrada prevodom nebola pripísaná na účet do 8 kalendárnych dní.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite a súhlasíte s touto skutočnosťou, pokiaľ v zmysle zásad o ochrane osobných údajov uvedených vyššie neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk . Tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie, v prípade Vášho súhlasu, o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. 

Spotrebiteľ a dodávateľ (Jaran s.r.o.) prehlasujú, že daňové doklady budú vystavené v tlačenej alebo elektronickej podobe. Ak sa dodávateľ rozhodne zaslať vytlačený doklad, bude pribalený pri tovare, ak sa rozhodne zaslať elektronickú podobu, bude doklad zaslaný na mailovú adresu ktorú spotrebiteľ uviedol v objednávke, najneskoršie do dvoch pracovných dní po zaslaní tovaru.

1.9. Dodacie lehoty

Vo všeobecnosti je termín odoslania tovaru ktorý je skladom 3 pracovné dni (pondelok až piatok) od dátumu objednávky (v prípade platby prevodom 3 dni od dátumu prijatia peňažných prostriedkov na účet). V prípadoch, keď niektoré druhy tovaru nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov  a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia , spotrebiteľ o tom bude informovaný do 3 pracovných dní. V prípade tovaru ktorý nie je skladom, bude termín dodania konzultovaný mailom alebo telefonicky s odberateľom a v prípade predpokladaného termínu dodania viac ako 14 pracovných dní má kupujúci právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy.

Tovar ktorý je predávaný v e-shope a je skladom, predáva sa zároveň v kamennej predajni. Preto môže vzniknúť situácia, kedy môže systém zaslať informáciu o  objednaní tovaru, ale tovar sa práve v tom čase môže fyzicky predať. Objednávky sú priebežne kontrolované v čase otváracích hodín kamennej predajne približne každých 60 minút. O tom, že je tovar pripravený na predaj fyzicky a pripravený  je zákazník informovaný mailom po vykonaní kontroly objednávok a tovaru.

2. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám a nie je povinnosťou predávajúceho vopred ohlasovať zmeny. Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien v cenníku v nadväznosti na zmeny cien od výrobcov  a dovozcov  a pod. Ceny pri predaji cez e-shop a ceny pri rezervácii na kamennej predajni (nie je predaj na diaľku) sú odlišné.

Spotrebiteľ uhrádza platbu za tovar dobierkou alebo prevodom na účet predávajúceho, prípadne platbou on-line (jedná sa platby platobnými kartami cez platobné brány). Služba on-line platby môže byť dočasne nedostupná. Pri on-line platbe treba rátať so skutočnosťou, že tovar nebol pred úhradou skontrolovaný – dostupnosť, kompletnosť a bezchybnosť tovaru. Preto je možné, že po zistení takejto skutočnosti bude objednávka zo strany predajcu zrušená a peňažné prostriedky vrátené.

Ak došlo k cenovému rozdielu oproti objednávke (zmluve na diaľku) z akéhokoľvek dôvodu (chyba fakturácie, chyba platby, chyba výšky platby a pod.) tieto cenové rozdiely budú dodatočne vyrovnané zo strany predávajúceho, rovnako aj zo strany spotrebiteľa. Obe strany sa k tomuto kroku zaväzujú a prehlasujú, že tak učinia do 7 kalendárnych dní od zistenia cenového rozdielu. Oznámenie bude zaslané mailom na adresu predávajúceho a adresu spotrebiteľa ktorú uviedol v objednávke.

Systém zliav je prístupný po prihlásení do systému, prípadne vyplnení mailovej adresy. Je viazaný na jednu konkrétnu mailovú adresu. Vtedy sú zobrazené ceny za tovar už po zľave. Nie je možné vyžadovať túto zľavu dodatočne, ak zákazník poslal objednávku iným spôsobom. Systém zliav sa môže odvíjať od počtu odoslaných a nevrátených zásielok, od odoberania noviniek mailom od dodržiavania obchodných podmienok a podobne. Vyhradzujeme si právo neposkytnúť zľavu v prípade nedodržiavania obchodných podmienok a ich porušovanie, pričom niektoré z dôvodov sú popísané v bode 4.  Odporúčame uvádzať pri objednávkach na obuv dĺžku chodidla v milimetroch do kolónky, ktorá je pri každej obuvi prístupná pri vypĺňaní objednávky, aby sa predchádzalo zbytočnému zasielaniu tovaru. Tovar vo výpredaji nie je do systému zliav zahrnutý. Odber noviniek musí byť zaznamenaný systémom, až po zaznačení v systéme je prístupná príslušná zľava. Ak zákazník zistí nesprávne zobrazenú cenu po svojom prihlásení, má možnosť nás upozorniť a to mailom na info@topankyhavo.sk, pokúsime sa prípadnú chybu čo najskôr napraviť. Dodatočné zľavy neplatia na tovar vo výpredaji (pri tovare je ikona výpredaj).

Systém zliav môže byť poskytovaný aj formou zasielania zľavových kupónov.

Tieto kupóny môžu byť uplatňované aj pri nákupe na kamennej predajni a to formou zasielania rezervácií, nemôžu byť ale kombinované s iným systémom zliav.

Aktuálne zľavy pri registrovaných zákazníkoch a zákazníkov odoberajúcich newsletter – odber noviniek:

Registrovaný zákazník bez odoberania noviniek mailom –

2. (druhý) a ďalšie nákupy - zľava 3% na neakciový tovar

Registrovaný zákazník s odberom noviniek mailom –

1. (prvý) nákup - zľava 2% na neakciový tovar

2. (druhý) a ďalšie nákup - zľava 3% na neakciový tovar a 2% na akciový tovar

Systém zliav je prístupný po prihlásení do systému

Tieto zľavy sa nevzťahujú na tovar ktorý je označený ikonkou výpredaj.

 

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy v rámci Slovenskej republiky, alebo štátov uvedených nižšie v rámci EU. Cena za dopravu je závislá aj na výške platby za tovar :

Doprava bez dobierky (najlacnejší spôsob dopravy) :

•          Kuriér - nákup do 25.- EUR s DPH ..................... 3.60.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup do 60.- EUR s DPH ..................... 3.00.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup do 150.- EUR s DPH ................... 2,40.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup od 150.- EUR s DPH ................... 2,00.- EUR s DPH 

Doprava s dobierkou a balné:

V prípade nutnosti podľa § 3 ods. 4 zákona č. 18/1996 Z. z.

bude vykonané dodatočné zaokrúhlenie.

•          Kuriér - nákup do 25.- EUR s DPH ..................... 4,70.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup do 60.- EUR s DPH ..................... 4,10.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup do 150.- EUR s DPH ................... 3,50.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup nad 150.- EUR s DPH ..................3,10.- EUR s DPH

Manipulačný poplatok pri rôznych spôsoboch platby:

•          platba prevodom na účet vopred a balné ........................ 0,06.- EUR s DPH  (maximálne do 5 pracovných dní).

•          on-line platba a balné  ..................................................... 0,06.- EUR s DPH

•          hotovosť ( pri dobierke- zahrnuté v doprave) ................... 0,00.- EUR s DPH

Osobný odber (ak je dostupný) - manipulačný poplatok pri výdaji uhradeného tovaru:

•           0,50.- EUR s DPH 

Osobný odber objednaného tovaru je možný vtedy, ak sú obmedzené možnosti predaja vo vzťahu k protipandemickým opatreniam, alebo iným skutočnostiam obmedzujúcim bežný predaj. Vyhradzujeme si právo zastaviť tento spôsob predaja, keďže považujeme skúšanie obuvi, zvlášť pri detskej obuvi, za dôležité.

 

Nasledujúce nákupy pri žiadnej zmene v systéme zliav sa realizujú s poslednou uvedenou cenou (napríklad výmena tovaru).

Vyhradzujeme si práve na zmeny systému zliav. 

 

Cena tovaru ktorý je možné objednať je stanovená na maximálne 180.-EUR s DPH.

Výmena tovaru je možná raz k jednej objednávke. Viac v bode 3.2.

Niektorý spôsob platby alebo  dopravy môže byť z organizačných dôvodov dočasne zrušený, prípadne dočasne zvýhodnený - akcie.

................................................................................................................................................................................................

  Doprava do iných krajín:

Doprava do Českej republiky :

•          Kuriér - nákup do 60.- EUR s DPH ..................... 3,60.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup do 150.- EUR s DPH ................... 3,00.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup nad 150.- EUR s DPH ................. 2,40.- EUR s DPH 

Manipulačný poplatok pri rôznych spôsoboch platby:

•          platba prevodom na účet vopred  a balné............ 0,06.- EUR s DPH

•          on-line platba a balné........................................... 0,06.- EUR s DPH

- kuriér, maximálne do 2000g (2kg), v prípade inej hmotnosti Vás budeme kontaktovať.

Na dobierku do zahraničia neposielame.

.........................................................................................................................................................................................

Doprava do iných krajín v rámci krajín patriacich do Európskej únie podľa zóny doručenia.

Krajiny ZÓNA 1 - Maďarsko, Rakúsko, Poľsko

Krajiny ZÓNA  2 -  Nemecko, Holandsko, Bulharsko, Švajčiarsko

Krajiny ZÓNA 3 - Belgicko, Chorvátsko, Rumunsko 

Krajiny ZÓNA 4 - Írsko, Španielsko + iné krajiny EU (kontrola ceny u zmluvného prepravcu)

Zóna 1: kuriér, maximálne do 3000g (3kg), platba prevodom vopred ..... 6,50 - EUR s DPH

Zóna  2: kuriér, maximálne do 3000g (3kg), platba prevodom vopred ..... 8,50 - EUR s DPH

Zóna  3: kuriér, maximálne do 3000g (3kg), platba prevodom vopred ..... 9,00 - EUR s DPH

Zóna  4: kuriér, maximálne do 3000g (3kg), platba prevodom vopred ..... 16,00 - EUR s DPH

Manipulačný poplatok pri rôznych spôsoboch platby:

•          platba prevodom na účet vopred ........................ 0,06.- EUR s DPH

•          on-line platba  ..................................................... 0,06.- EUR s DPH

Na dobierku do zahraničia neposielame.

.........................................................................................................................................................................................

Platba vopred bude uhradená na účet spoločnosti:

IBAN číslo účtu: IBAN: SK54 8330 0000 0020 0174 8642

číslo účtu:  2001748642 / 8330

BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

Fio banka, a.s.

 

3. Preberanie tovaru a výmena

3.1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom  termíne na adrese ktorú uviedol v objednávke a v termíne ktorý mu bude oznámený prepravnou spoločnosťou. Tento termín si môže spotrebiteľ zmeniť iba individuálne s prepravnou spoločnosťou. Kuriérska služba sa pokúša tovar doručiť maximálne 3x, potom je tovar zaslaný späť odosielateľovi. Preto sa spotrebiteľ zaväzuje oznamovať včas všetky skutočnosti ktoré by bránili prevzatiu zásielky a to mailom alebo telefonicky odosielateľovi. Službu presného času preberania zásielky neposkytujeme. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo inak znehodnotená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo  a fyzické poškodenie tovaru po prevzatí už nemôžu byť akceptované.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, či vlastníctvo tovaru prešlo alebo neprešlo na spotrebiteľa. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Po prevzatí si tovar pred prvým použitím spotrebiteľ vyskúša a zhodnotí vhodnosť použitia pre svoje účely, hlavne sa jedná o vyskúšanie tovaru - obuv. Je to sortiment tovaru ktorý náš obchod ponúka najčastejšie. Tovar ktorý sa použije, už nie je možné vrátiť ako nepoužívaný tovar.

Tovar nebol použitý - myslí sa tým to, že je možné tovar vyskúšať, ale ak je tovar daný do prevádzky hoci len na krátku dobu (aj v interiéri, nielen v exteriéri), nie je možné už tento tovar vrátiť ako nepoužívaný tovar. Z praktického a časového hľadiska je podľa nášho názoru primeranou dobou na vyskúšanie obuvi – iba raz maximálne do 3 minút, vyskúšanie v interiéri, na čistej podlahe, musí byť skúšaný na nohu ktorá je chránená čistou ponožkou alebo pančuškou. V žiadnom prípade nie je prípustné vrátiť obuv ako nepoužívanú, ktorá bola skúšaná tak, že bola obutá neprimerane dlho (možné potenie chodidla, výrazné roztiahnutie obuvi a podobne), alebo pri skúšaní bola namáhaná alebo ošúchaná pri lození, chodením po rebríku, po schodoch a podobne.

Vrátiť ako nepoužívaný tovar sa môže iba zjavne nepoužívaný tovar. Ostatné pravidlá k vyskúšaniu tovaru a jeho vráteniu sú uvedené v bode 4.  Po prijatí tovaru je okamžite tovar skontrolovaný  a je v prípade nejasností vyhotovená fotodokumentácia k vrátenému tovaru.

3.2.  Ak chce spotrebiteľ tovar  vymeniť  za iný tovar (prípadne aj inú veľkosť toho istého tovaru) , je tak možné urobiť nižšie popísaným spôsobom a to  raz   k danej konkrétnej objednávke, do 14 dní od prevzatia objednávky.

a/ podmienky výmeny  – do 14 dní od doručenia tovaru

        –  iba v rámci Slovenskej republiky

        –  spotrebiteľ súhlasí s vyúčtovaním na novom daňovom doklade -  náklady na znovu zaslanie tovaru - s názvom  náklady na výmenu tovaru 

        –  náklady na znovu zaslanie tovaru - náklady na výmenu tovaru, budú v rovnakej výške ako  suma ktorú bude spoločnosť JARAN s.r.o. dobropisovať / vracať spotrebiteľovi - všetky náklady za dopravu a ostatné poplatky ktoré spotrebiteľ už zaplatil

        – tovar sa vráti tak, aby nebola zásielka označená ako poškodená, za zabalenie a prepravu je zodpovedný spotrebiteľ, v  opačnom prípade nebude zásielka prevzatá.

 – zľavy pri fakturácii tovaru - výmena sú také, aké boli aktuálne pri prvej objednávke ktorej výmena sa týka (dodatočné navyšovanie zľavy odberom noviniek alebo inou objednávkou alebo kupónom sa neuplatňuje)

b/postup objednávania - vytvorte si novú objednávku, zvoľte výmena tovaru pri doprave, do poznámky uveďte

výmena  – a číslo pôvodnej objednávky, uveďte aj číslo Vášho bankového účtu

c/ pošlite čo najskôr tovar na našu adresu   -    JARAN s.r.o., Zemplínska 9, Pošta 9, Prešov 080 01,  Slovensko

 

Tovar z tejto novej objednávky bude zaslaný po prevzatí - prijatí tovaru z predchádzajúcej objednávky.

d/ V prípade nedoplatku bude tento uhradený spotrebiteľom predávajúcemu formou dobierky (iný druh tovaru s inou cenou).

e/ V prípade preplatku bude cenový rozdiel uhradený na účet spotrebiteľa  (číslo bankového účtu uveďte pri objednávke výmena, alebo priložte k vrátenému tovaru s Vaším podpisom).

f/ Produkt ktorý vraciate nesmie byť používaný, nesmie byť poškodený, odporúčame zaslať ho v pôvodnom obale , presne tak ako je uvedené v bode 3.1. a spolu  s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného  produktu ( záručný list, a pod.), ktoré prijal pri jeho kúpe. Po prijatí tovaru je okamžite tovar skontrolovaný  a v prípade nejasností je vytvorená fotodokumentácia k vrátenému tovaru. Tovar sa vráti tak, aby nebola zásielka označená ako poškodená, za zabalenie a prepravu je zodpovedný spotrebiteľ, v  opačnom prípade nebude zásielka prevzatá.

 

V prípade vrátenia tovaru vystavujeme dobropis na ktorom sú uvedené všetky položky tovaru a všetky ostatné platby vykonané odberateľom.

Na novom daňovom doklade bude uvedená položka - náklady na výmenu tovaru, suma za túto službu bude rovnaká, ako platby ktoré ste už uhradili za dopravu a ostatné platby. Preto vo väčšine prípadov nebudete doplácať za znovu zaslanie tovaru. Pri rovnakej cene za tovar bude suma novej faktúry a výška dobropisu rovnaká, preto nebudete doplácať za znovu zaslanie tovaru.

 

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1.Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 102/2014, §7 a §3 ods.1 písm.h, bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.2.Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@topankyhavo.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár uvedený na našej stránke https://www.topankyhavo.sk/odstupenie-od-zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy kliknite prosím na tento formulár:                     FORMULÁR. 

V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Jaran s.r.o., a to osobne v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Jaran s.r.o. alebo zaslaním na adresu Zemplínska 9, Pošta 9, 080 01 Prešov a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti Jaran s.r.o.  s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, odporúčame zasielať v pôvodnom obale. Tovar sa vráti tak, aby nebola zásielka označená ako poškodená, za zabalenie a prepravu je zodpovedný spotrebiteľ, v  opačnom prípade nebude zásielka prevzatá.

4.3. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Riadi sa pravidlami uvedenými v bode 3.1. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Napríklad neprimeraným skúšaním tovaru dlhšiu dobu ako je primerané, kedy sa zmenili jeho vlastnosti tak, že už sa nemôže uvádzať na trhu ako nepoužitý tovar a jedná sa teda už o tovar používaný. Poškodenie tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.4. Spoločnosť Jaran s.r.o. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako zákazník nepreukáže vrátenie tovaru. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník.

4.5.Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa , zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu , ktorý  vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

4.6.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky ak zistil, že tovar bol v čase uzatvorenia zmluvy predaný inému zákazníkovi, alebo ho nie je možné predať ako nepoškodený alebo nepoužitý tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodávať tovar zákazníkovi, ktorý svojím počínaním hrubo porušil obchodné podmienky, napríklad - nepreberá zaslaný tovar a  zároveň nereaguje na upozornenia zaslané mailom, alebo SMS, alebo odmieta komunikovať telefonicky o uzatvorenej zmluve na diaľku a tým porušuje uzatvorenú zmluvu, vrátil iný tovar ktorý nebol predmetom zmluvy, alebo bez preukázaných dôkazov poškodil meno spoločnosti,  šíril nepravdivé a nepreukázané informácie vzťahujúce sa na spoločnosť Jaran s.r.o.

Uvádzame ešte raz adresu pre zaslanie vráteného tovaru:​   JARAN s.r.o., Zemplínska 9, Pošta 9, Prešov 08001,  Slovensko

 

5. Záruka  a  servis

 

5.1.Konkrétne  záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré budú priložené pri tovare a spotrebiteľ ich dostane pri kúpe produktu. 

Všeobecne platí, že pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt  zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, je povinný vrátiť záručný list, a hlavne kópiu dokladu o kúpe - pokladničný blok, faktúru alebo iný doklad o zaplatení produktu predávajúcemu- kópiu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

5.2.Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním a používaním výrobku  spôsobom, ktorý  nie je určený ako odporúčaný a vhodný pre daný druh tovaru alebo nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa. Zo záruky sú vyňaté chyby spôsobené zjavne nesprávnym  zaobchádzaním a živelnou pohromou. Všetky podmienky správneho používania produktov sú uvedené aj na našich internetových stránkach.

5.3.V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča  spotrebiteľovi mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu, kde uvedie jej popis a kontaktné informácie a prípadne zašle fotografiu. Na základe týchto informácií sa odporučí  spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Riaďte sa pokynmi ktoré sú uvedené v sekcii reklamácia tovaru.

5.4.V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Doplňujeme že zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov 

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

6. Záverečné ustanovenia

 

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred zaslaním objednávky sa oboznámil s týmito  všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi  súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov  a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

 

 

 

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 14.1.2022