Ošetrenie obuvi

Obuv z hladkých usní 

Ošetruje sa špeciálnym krémom. Doporučujeme Vám držať sa zásady, že kvalitnejšia obuv vyžaduje kvalitnejší krém. Useň nie je vodenepriepustný materiál, ale vodeodolnosť Vašej obuvi môže byť zvýšená použitím špeciálných sprejov. Premočená kožená obuv sa suší postupne a v primeranej vzdialenosti od tepelného zdroja. Obuv je dobré vypchať novinovým papierom a po oschnutí napustiť a zvláčniť vhodným krémom.


Vlasové materiály - velury a nubuky 

Ošetrujú sa kartáčovaním, najlepšie špeciálnymi gumovými kartáčikmi. Pre zvýšenú vodeodpudivosť sa používajú špeciálne spreje. Pri vačšom opotrebení sa môžu použiť farebné alebo bezfarebné spreje. Premočená obuv sa suší postupne a v primeranej vzdialenosti od tepelného zdroja. Obuv je dobré vypchať novinovým papierom a dobre vysušiť. Vysušenú obuv ošetríme impregnačným prípravkom, nikdy nie krémom.


Lakové usne 

Nečistoty sa odstraňujú mäkkým textilom za sucha alebo mokra. Povrch je chúlostivý na chemické vplyvy, rozmáčanie a mráz. Premáčaná kožená obuv sa suší postupne a v primeranej vzdialenosti od tepelného zdroja. Obuv je dobré vypchať novinovým papierom a po oschnutí napustiť a zvláčniť vhodným krémom.


Povrstvená useň 

Pozri lakové usne.


Plastové materiály 

Obuv sa ľahko očistí vodou s prídavkom saponátu a po opláchnutí sa vytrie handričkou. Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty.


Textilná obuv 

Čistí sa kartáčovaním gumovým kartáčikom alebo kartáčikom s umelými vláknami , podľa druhu textilu a povahy znečistenia, takisto vytieraním za vlhka: mastné škvrny čističom škvŕn na textil.

Označenie ikony textil informuje o materiále, ktorý tvorí najmenej 80 % plochy obuvi.


Pri výbere obuvi dbajte prosím na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi presne zodpovedal Vaším potrebám. Nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka alebo tvar obuvi NEMOŽE BYŤ DÔVODOM K NESKORŠEJ REKLAMÁCII 

Používanie obuvi
Pre každú príležitosť je vhodný iný druh obuvi. Berte prosím pri výbere do úvahy to, k akému účelu chcete obuv používať. Chceli by sme Vám pripomenúť, že:

 • Spoločenská obuv je určená predovšetkým pre nosenie v interiéri a nehodí sa k dlhšej chôdzi, lebo je veľmi citlivá na mokro a nerovný povrch.
 • Obuv pre voľný čas môže byť používaná pre chôdzu na dlhšie vzdialenosti i v mierne upravenom prírodnom prostredí.


Životnosť Vašej obuvi závisí takisto od správneho udržiavania a ošetrovania:

 • Pri obúvaní obuvi uzavretého strihu používajte obuvák, aby sa nedeformovala pätná časť obuvi.
 • Pri používaní je nutné mať obuv riadne uzavretú, aby nedochádzalo k opotrebovaniu podšívok a stielok.
 • Obuv často striedajte, zvlášť v daždivom počasí, neodporúčame používať každodenne rovnakú obuv.
 • Po vyzutí obuv napnite na napináky zodpovedajúcej veľkosti a tvaru.
 • Obuv je nutné nechať po každom použití dôkladne vyschnúť a vyvetrať aj s vybratou vkladacou stielkou, aj po krátkom použití dochádza k zvlhnutiu vnútrajšku obuvi vplyvom potenia nôh.
 • Používanie nedostatočne vysušenej obuvi spôsobuje jej nadmerné opotrebovanie, zvlášť stielok a podšívok.
 • Usňová obuv nie je v žiadnom prípade neobmedzene odolná voči vlhkosti, vhodnou impregnáciou zvyšujeme jej odolnosť voči vonkajšej vlhkosti - dážď sneh. Jediným druhom obuvi, ktorý odoláva pôsobeniu vody bez negatívnych zmien, je obuv celoplastová a celogumová.
 • Obuv pred prvým použitím naimpregnujte, usňovú aj následne nakrémujte. Ďalšiu impregnáciu a krémovanie vykonajte podľa potreby, len pravidelným ošetrovaním získa obuv dlhodobú ochranu.
 • Vyvarujte sa premočeniu obuvi, ktoré poškodzuje vzhľad povrchovej úpravy a deformuje tvar.
 • Premočenú obuv sušte postupne, mimo dosah tepelných zdrojov.
 • Veľmi negatívny vplyv na vzhľad obuvi má pôsobenie posypových materiálov, ktorými sa v zimnom období ošetrujú komunikácie.
 • Nerovnomerná kresba líca a čiastočná rozdielnosť povrchu je charakteristická pre prírodnú useň.
 • Použité vrchné materiály môžu v priebehu používania zmeniť svoj pôvodný farebný vzhľad, napríklad zožltnutie bielych odtieňov a pod.
 • Počítajte s tým, že pri zvýšenom potení alebo pri prevlhnutiu obuvi môže usňová obuv čiastočne púšťať farbu, obzvlášť u obuvi, ktorá nie je vybavená podšívkou, a ktorá je vyrábaná z masteného materiálu.
 • Obuv zásadne neodporúčame prať.
 • Pre ošetrovanie obuvi v žiadnom prípade nepoužívajte chemikálie a iné podobné látky, napr. acetón, lieh ....
 • Včasnou údržbou alebo výmenou vkladacích či vlepovacích stielok a šnúrok zabránite poškodeniu ďalších súčastí Vašej obuvi, toto prípadné poškodenie nemôže byť dôvodom neskoršej reklamácie.
 • Väčšina podošiev používaných pri výrobe bežnej obuvi nie je odolná proti pôsobeniu benzínu, nafty, oleja a podobných látok. Ak dôjde ku kontaktu týchto látok s podrážkou obuvi, dochádza k jej poškodeniu. Obuv chráňte pred ostrými predmetmi.

 

Ošetrovanie a údržba  obuvi

Pripomíname všeobecne platné zásady o údržbe a ošetrovaní obuvi:

 • Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu. Toto poškodenie potom nemožno kvalifikovať ako reklamáciu.
 • Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. Dbajte hlavne na Vami zvolený typ, tvar, veľkostné číslo a šírku obuvi, ktorá by mala zodpovedať Vašim potrebám. V prípade, že si typ, tvar, číslo alebo šírku zvolíte nevhodne, nemože to byť predmetom reklamácie.
 • Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi.  Pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy.
 • Obuv pravidelne ošetrujte a pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnému premočeniu obuvi. Preočenú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi.
 • Po vyzutí obuv napnite na napináky (najlepšie drevené) zodpovedajúceho tvaru a veľkosti. Tým udržíte tvar obuvi a vyrovnáte záhyby (vrásky)vzniknuté pri chôdzi. Predĺžite tým životnosť obuvi, pričom drevo napinákov absorbuje vlhkosť.
 • Obuv pravidelne striedajte, len tak sa môže zvrškový materiál zbaviť vlhkosti absorbovaného z Vašich nôh.
 • Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi, pokiaľ sa tak stane, vysušte ju pri izbovej teplote vyloženú novinovým papierom. Po vysušení ju ošetríte podľa návodu pre použitý materiál zvrškov.
 • Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník.
 • Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od jednotlivých materiálov použitých pri výrobe. Záručná doba nie je rovnaká ako životnosť výrobku.
 • Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, nakoľko životnosť výrobku je úzko naviazaná na správne ošetrovanie a zaobchádzanie s výrobkom. Životnosť výrobku môže byť výrazne skrátená intenzitou používania. 
 • K reklamáciám výrobkov vyžadujeme vyjadrenie výrobcu ktoré je pre nás smerodajné.