Spracovanie osobných údajov

Výňatok z OP, spracovanie osobných údajov a ochrana osobných údajov - bod 1.

 

Tieto obchodne podmienky sa riadia legislativou SR. Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach predpokladá dodržiavanie nižšie uvedených odporúčaní a pravidiel, riadi sa zároveň  Zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.topankyhavo.sk a systému rezervácií tovaru na predaj na kamennej predajni je:

JARAN s.r.o., korešpondenčná adresa : Zemplínska 9, 080 01 Prešov / sídlo: Stavbárska 27, 080 01 Prešov, E-mail:  info@topankyhavo.sk

IČO: 50 757 385,  DIČ: 2120465941,  IČ DPH: SK2120465941

Na stránke https://www.facebook.com/topankyhavo.sk  môžete zdieľať skúsenosti z nákupov v tomto obchode.

 

1.Objednávka, ochrana osobných údajov, dodanie tovaru

Spotrebiteľ (alebo môže byť uvedené aj zákazník) objednáva tovar prostredníctvom obchodného systému na www.topankyhavo.sk,  e- mailom (vrátane objednávky  cez e-shop). Takto vykonaná objednávka  sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 v znení neskorších zmien a predpisov  chápaná ako zmluva  uzavieraná na diaľku.

1.1. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, e-mail, poštovú  a fakturačnú adresu, názov, popis a druh tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky  (cez e-shopu tieto podmienky objednávka spĺňa automaticky).

1.2.Náš e-shop www.topankyhavo.sk, spoločnosti JARAN s.r.o., IČO: 50 757 385, so sídlom Stavbárska 27, 080 01 Prešov, zapísaná v 0R Okr. súdu v Prešove s.r.o. č. 34254/P, (ďalej len „správca“) jasne a otvorene prehlasuje, že spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si tiež  Zásady súborov cookies.

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti poskytujú tieto zásady podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na akú dlhú dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva a veľa ďalšieho.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je pre nás prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Požadujeme len informácie, ktoré sú pre nás nevyhnutné. Pre overenie Vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in.

1.3.Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad v prípade objednávky, hodnotenia nákupu, tovaru a pod. Bez uvedenia povinných údajov nie je u nás možné realizovať nákup. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne všade tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, pri zasielaní newsletteru, diskusii, recenzii, rezervácii tovaru a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

Ako Vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad k nasledujúcim účelom:

 • Vytvoriť a spravovať Váš osobný účet (registrácia)
 • Spracovať Vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru, alebo jeho reklamáciu
 • Vybaviť rezerváciu tovaru
 • Zasielať aktuálne informácie o stave Vašej objednávky prostredníctvom sms, e-mailu
 • Kontaktovať Vás v prípade problémov s doručením Vášho objednaného tovaru telefonickou alebo mailovou formou
 • Odpovedať na Vaše dotazy a informovať Vás o nových a zmenených službách
 • Zasielať Vám obchodné zdieľanie o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)
 • Spravovať Váš účet a kontrolovať Vašu platobnú morálku
 • Prevádzať analýzy, aby sme Vám poskytli relevantný tovar
 • Skontrolovať Váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania, a to najmä pre vyšie uvedené účely:
 • Pri nákupe s registráciou i bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať odo dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku,
 • Pri hodnotení nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov,
 • Pri zasielaní obchodných informácii bez uskutočneného nákupu, diskusie, kontaktného formulára, poradne, dotazov na produkty a pod. na dobu jedného roku,
 • Alebo po zákonom stanovenú dobu ( údaje uvedené na daňovom doklade na dobu 10 rokov, splnenie zákonnej povinnosti).

Ak nebudete súhlasiť s predĺžením doby spracovávania, budú Vaše osobné údaje zmazané.

1.4.Neustále zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu Vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Aby boli platby kartou u nás čo najbezpečnejšie, všetky informácie sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a Vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha priamo vo Vašej banke overiť, že karta je platná pre nákupy. Realizujeme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s Vami. Údaje, ktoré sme od Vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie.

1.5.Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. V prípade, že sa Vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásadách súborov cookies.

Udelený súhlas môžete odvolať taktiež kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ ak je zadaný, v zaslanom e-maily, alebo nás môžete kontaktovať na našej adrese:  info@topankyhavo.sk, prípadne telefonicky na tel.č.: +421 951 758 838 

1.6.Sme súčasťou internetových spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené doručovacím spoločnostiam, prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

1.7.Aké sú Vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame (bezplatne jedenkrát za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR), vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako i právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ si myslíte, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu JARAN s.r.o., IČO: 50 757 385, Stavbárska 27, 080 01 Prešov, mail:  info@topankyhavo.sk  tel.č. +421 951 758 838 .

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

1.8. Po zaevidovaní- doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Ak zákazník po vykonaní objednávky nedostane do 24 hodín mail, je možné že je v SPAME, spotrebiteľ sa zaväzuje skontrolovať túto skutočnosť. Ak mail nedostal, ani sa nenachádza v nevyžiadanej pošte, spotrebiteľ sa zaväzuje kontaktovať predajcu elektronicky na adrese info@topankyhavo.sk a vyžiadať potvrdenie o vykonaní objednávky tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť(odstúpiť od zmluvy) ak: a) produkt  sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať b) zmenila sa cena dodávateľa produktu c) vystavená cena produktu bola chybná a na základe iných skutočností, ktoré sú uvedené na inom mieste v týchto obchodných podmienkach (bod 3,4,5,6), úhrada prevodom nebola pripísaná na účet do 8 kalendárnych dní.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite a súhlasíte s touto skutočnosťou, pokiaľ v zmysle zásad o ochrane osobných údajov uvedených vyššie neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk . Tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie, v prípade Vášho súhlasu, o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. 

1.9. Dodacie lehoty

Vo všeobecnosti je termín odoslania tovaru ktorý je skladom 3 pracovné dni (pondelok až piatok) od dátumu objednávky (v prípade platby prevodom 3 dni od dátumu prijatia peňažných prostriedkov na účet). V prípadoch, keď niektoré druhy tovaru nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov  a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia , spotrebiteľ o tom bude informovaný do 3 pracovných dní. V prípade tovaru ktorý nie je skladom, bude termín dodania konzultovaný mailom alebo telefonicky s odberateľom a v prípade predpokladaného termínu dodania viac ako 14 pracovných dní má kupujúci právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy.

Tovar ktorý je predávaný v e-shope a je skladom, predáva sa zároveň v kamennej predajni. Preto môže vzniknúť situácia, kedy môže systém zaslať informáciu o  objednaní tovaru, ale tovar sa práve v tom čase môže fyzicky predať. Objednávky sú priebežne kontrolované v čase otváracích hodín kamennej predajne približne každých 60 minút. O tom, že je tovar pripravený na predaj fyzicky a pripravený  je zákazník informovaný mailom po vykonaní kontroly objednávok a tovaru.